2020 m. gegužės 19 d. 15 val. Širvintose, Nepriklausomybės aikštėje bus atidengtas paminklas nepriklausomybės kovų dalyvei Libai Mednikienei

posted in: Naujienos | 0
  • Liba Mednikienė (1875 – 1941)
  • Gimimo vieta: Jaskaudžiai (Gelvonų vlsč., Ukmergės apskr.)
  • Veikla: žydų prekybininkė, Nepriklausomybės kovų dalyvė, partizanė
  • Pagerbimas: Memorialinė lenta (Širvintų rajonas, Širvintų miestas)

1922–1923 metais, karo su lenkais metu, Liba Mednikienė (Mednik), Leizerio duktė, rinko karines žinias, teikė jas Lietuvos kariuomenei bei partizanams, siuntė lietuviams lenkų štabų dokumentus ir pinigus. Dažnai žvalgybinę medžiagą rinko per savo tautiečius žydus, buvusius lenkų okupuotoje Lietuvos dalyje. Apie viską pranešdavo lietuvių partizanų vadams. Mūšių metu saugodavo pas save partizanų paliekamas stambias pinigų sumas. Jos žinioje buvo ir neutraliojoje zonoje veikiančių partizanų šovinių ir granatų atsarga. Dažnai “pati išdavinėjo mūšių metu partizanams šovinius ir bombas”. Jos bute lietuviai partizanai gaudavo prieglobstį, čia buvo ir jų štabas. Vėliau, po karo, dirbo prekybininke, gyveno Širvintose. Nepriklausomybės aikštės 29-ajame name turėjo krautuvę, kurioje slėpė vieno kariuomenės pulko kasą ir ginklus, padėjo žvalgybai. Buvo labai gerbiama miestelyje.

Už partizaninę veiklą 1928 metais Lietuvos Krašto apsaugos ministerija Libą Mednikienę apdovanojo Vyties Kryžiaus ordinu. Ordiną jai įteikė pats Lietuvos kariuomenės generolas Povilas Plechavičius. Ji yra vienintelė žydė moteris, gavusi šį apdovanojimą. Po metų – 1929 m. rugsėjį – buvo apdovanota Nepriklausomybės medaliu.

Nuopelnai Lietuvai neišgelbėjo Libos Mednikienės nuo liūdnos lemties. Širvintų istorijos žinovų nuomonės dėl jos žūties laiko išsiskiria. Širvintų istorijos tyrinėtojo Stanislovo Dačkos teigimu, Liba Mednikienė buvo sušaudyta Pivonijos šile netoli Ukmergės kartu su kitais miesto žydų tautybės gyventojais karo pradžioje, 1941-ųjų ankstyvą rudenį. Buvęs mokytojas girdėjęs pasakojimą, kad prieš egzekuciją nusipelniusiai širvintiškei buvo pasiūlyta gyvybė, tačiau ji atsisakė pasigailėjimo, pasilikusi su šeima ir kaimynais. Nors kas tai galėjo papasakoti – juk vieninteliai liudininkai buvo budeliai… Kita Širvintų istorijos tyrinėtoja, bibliotekininkė Emilija Dalinkevičiūtė, prisimenanti buvusią kaimynę, teigia, kad L. Mednikienė buvo nužudyta 1942 metų antroje pusėje, jau likviduojant paskutinius Širvintų žydus. Pivonijos miške yra pastatytas paminklas žuvusiems atminti.

Teksto autorius – Vilius Kavaliauskas.

Vyčio kryžiaus ordino kavalierės atminimas 2015 m. Širvintose buvo įamžintas paminkline lenta Nepriklausomybės aikštėje, priešais namą, kuriame ji kažkada gyveno, o žydų bendruomenė “Vilnius – Lietuvos Jeruzalė” dovanojo Širvintoms Libos Mednikienės bareljefą, pagal R. Kvinto sumanymą sukurtą skulptoriaus Mindaugo Šnipo.

Paminklas su Libos Mednikienės bareljefu oficialiai bus atidengtas 2020 m. gegužės 19 d. 15 val. Širvintose, Nepriklausomybės aikštėje.

Daugiau skaitykite:

https://www.sirvinta.net/savivaldybes-naujienos/zydu-bendruomenes-vilnius-lietuvos-jeruzale-dovana-sirvintoms-libos-mednikienes-bareljefas/?fbclid=IwAR1hZrO3QaqSZF7vAHCZRyjUSZhiqyBVpdQLZU3krU5JP4KdPvorAYMcLPw

Projektas dalinai finansuotas Geros valios fondo.