A.Livontas ir O.ŠteinbergKnygos autorė dr. Rita Aleknaitė-Bieliausienė yra Mykolo Römerio universiteto ir Lietuvos Edukologijos universiteto profesorė, pianistė, muzikos kritikė, mokslininkė ir pedagogė, parašiusi monografijas apie D. Trinkūną, dainininką Leoną Baltrų, Joną Urbą (Smuikavimo mokymo Lietuvoje istorija), Vytautą Laurušą, Joną Jocį, Vygandą Telksnį, Ireną Laurušienę, Panevėžio dramos teatro ir aktorių, režisierių Joną Alekną, mokslo studiją apie dr. Bronių Kačkų, Lietuvos filharmonijos istorijos apybraižas ir daug kitų.

Knygoje „Iškilūs XX a. Lietuvos atlikėjai ir pedagogai: Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg“ pasakojama apie muzikų, profesorių – smuikininko Aleksandro Livonto ir pianistės Olgos Šteinberg gyvenimus bei karjerą. Pateikiama daug įdomių faktų ne tik apie muzikų gyvenimą, tačiau ir apie jų aplinką, surinkta archyvinė, istorinė, ikonografinė medžiaga sudėta į įdomų, išsamų pasakojimą apie A. Livonto ir O. Šteinberg kūrybą ir gyvenimo kelią, įvykius, dariusius įtaką savito muzikinio pasaulėvaizdžio bei išraiškos susiformavimui.

Kaina: 15 Eur.