Aktuali kompensacijų už privatų nekilnojamąjį turtą Lietuvoje paraiškų teikimo tvarka

2023-04-28 Vienintelio dalininko sprendimu Nr. 1/20230428 Taisyklių 9 punktas buvo išdėstytas nauja redakcija, nurodant Vienkartinio mokėjimo paraiškos pateikimo ir pasirašymo būdus:
9 SKYRIUS: PASIRAŠYMAS
PARAIŠKOS, PATEIKIAMOS PAŠTU, FAKSU, EL.PAŠTU, PILDANT INTERNETINĘ FORMĄ AR TIESIOGIAI PRISTATANT Į GVF PRIVALO BŪTI PASIRAŠYTOS.

Paraiškos formos


Papildoma informacija

Rusų kalba:

Tvarka pagal 2011 m. priimtą Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą