Remiantis Lietuvos Respublikos Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymu 2023 m. gruodžio 31 d. baigėsi paraiškų dėl privataus žydų nekilnojamojo turto simbolinės kompensacijos pateikimo terminas.

Administracinis gautų paraiškų vertinimas bus atliekamas visus 2024 metus pagal paraiškų registravimo numeracijos eiliškumą pradedant nuo 1.


Kompensacijų už privatų nekilnojamąjį turtą Lietuvoje paraiškų teikimo tvarka

2023-04-28 Vienintelio dalininko sprendimu Nr. 1/20230428 Taisyklių 9 punktas buvo išdėstytas nauja redakcija, nurodant Vienkartinio mokėjimo paraiškos pateikimo ir pasirašymo būdus:
9 SKYRIUS: PASIRAŠYMAS
PARAIŠKOS, PATEIKIAMOS PAŠTU, FAKSU, EL.PAŠTU, PILDANT INTERNETINĘ FORMĄ AR TIESIOGIAI PRISTATANT Į GVF PRIVALO BŪTI PASIRAŠYTOS.

Paraiškos formos

Kompensacijos už privatų nekilnojamąjį turtą Lietuvoje vienkartinio mokėjimo paraiškos forma


Papildoma informacija

Rusų kalba:

Tvarka pagal 2011 m. priimtą Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą