Lietuvos Vyriausybė iki 2023 m. išmokės apie 37 mln Eur projektams finansuoti

Kiekvienais metais Fondas skiria apie 1,6 mln Eur projektams finansuoti

Fondas finansuoja projektus, skirtus žydų kultūros, mokslo, švietimo, socialinės apsaugos, religijos, sporto tikslams Lietuvoje

Fondas simboliškai kompensuos už totalitarinių režimų okupacijų laikotarpiu neteisėtai nusavintą Lietuvos žydų nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemę

APIE MUS

Viešoji įstaiga “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas” (toliau - Geros valios fondas) buvo įsteigta 2011 m. pabaigoje po ilgiau nei dešimtmetį vykusių derybų tarp Lietuvos valstybės institucijų ir derybinės grupės, sudarytos iš Lietuvos ir užsienio žydų organizacijų atstovų, dėka kurios buvo priimtas įstatymas dėl “Geros valios kompensacijos, o vėliau ir įstatymo pakeitimas bei nauja įstatymo redakcija.

Geros valios fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Lietuvos žydų paveldo fondas.

Vadovaujantis priimtu įstatymu, numatyta iki 2023 metų iš Lietuvos valstybės biudžeto į Geros valios fondą pervesti 37 071 362 eurų kompensaciją, kuri skirta Lietuvos žydų religiniams, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo projektams Lietuvoje finansuoti. Kiekvienais metais Geros valios fondui Lietuvos Respublikos Vyriausybė skiria apie 3.6 milijono eur Geros valios kompensacijos įstatyme numatytiems tikslams įgyvendinti. Nuo 2013 m. iki 2017 m. Geros valios fondui Vyriausybė iš viso skyrė 18 969 610, 51 eur, iš kurių pusė sumos atidėta ateities poreikiams. Kita dalis naudojama projektams finansuoti.

Pagal įstatymą, apie 870 tūkst. eurų iš šios sumos skirta žydų kilmės asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais gyvenusiems Lietuvoje ir nukentėjusiems nuo totalitarinių režimų. Geros valios fondas 2014 m. gruodžio 31 d. baigė šių kompensacijų išmokėjimą fiziniams asmenims. Iš viso virš 1500 asmenų visame pasaulyje sulaukė simbolinės kompensacijos. Daugiau apie išmokas skaitykite čia.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo 2.1.2. punktą, Geros valios fondas iki 2023 m. gruodžio 31 d. yra pasirengęs parengti ir įgyvendinti Lietuvos žydų, kurie neturėjo teisinių galimybių kreiptis dėl privačios nuosavybės, paraiškų teikimo gaires ir gauti šias paraiškas su privalomais pateikti dokumentais, o iki 2024 m. gruodžio 31 d. nustatyti sumas, iš viso nuo 5 iki 10 milijonų eurų, ir jas išmokėti tinkamiems pareiškėjams. Geros valios fondas kartu su kasmetinėmis kompensacijos lėšomis gaus papildomų lėšų, kurios iš viso sudarys 37 milijonus eurų ir kurios bus skirtos žydų bendruomeniniam gyvenimui ir žydų paveldo išsaugojimui Lietuvoje, kaip yra numatyta minimame įstatyme.

APIE PROJEKTUS

Nuo 2014 m. Geros valios fondas pradėjo skirti finansavimą projektams, atitinkantiems Geros valios kompensacijos įstatyme numatytus tikslus, įgyvendinti. Kiekvienais metais apie pusę iš Lietuvos Respublikos vyriausybės gaunamos sumos Geros valios fondas skiria projektams finansuoti. Kita dalis sumos yra atidedama ateities projektams finansuoti. Tokiu būdu ir po 2023 m., kai bus išmokėta visa kompensacijos suma, Geros valios fondas galės finansuoti žydų bendruomenei reikšmingus projektus. Daugiau informacijos apie projektus rasite čia.

MŪSŲ VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

VIZIJA

Tapti svarbiausia pripažinta įstaiga, remiančia žydams svarbių projektų įgyvendinimą Lietuvoje.

MISIJA

Skaidriai, sąžiningai ir naudingai paskirstyti iš Lietuvos valstybės Geros valios fondui skiriamas lėšas, skirtas Lietuvos žydų religinių, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo sričių tiksliniams projektams finansuoti.

VERTYBĖS

Geros valios fondas savo viziją ir misiją įgyvendina vadovaudamasis šiomis vertybėmis:

  • Skaidrumas ir sąžiningumas
  • Patikimumas ir profesionalumas
  • Mokymasis ir tobulėjimas