Lietuvos Vyriausybė iki 2023 m. išmokės apie 37 mln Eur projektams finansuoti

Kiekvienais metais Fondas skiria apie 1,6 mln Eur projektams finansuoti

Fondas finansuoja projektus, skirtus žydų kultūros, mokslo, švietimo, socialinės apsaugos, religijos, sporto tikslams Lietuvoje

 

APIE MUS

Viešoji įstaiga “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas” buvo įsteigta 2011 m. pabaigoje po ilgiau nei dešimtmetį vykusių derybų tarp Lietuvos valstybės institucijų ir derybinės grupės, sudarytos iš Lietuvos ir užsienio žydų organizacijų atstovų, buvo priimtas įstatymas dėl “Geros valios kompensacijos”.

Geros valios fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Lietuvos žydų paveldo fondas.

Vadovaujantis priimtu įstatymu, numatyta iki 2023 metų iš Lietuvos valstybės biudžeto į Geros valios fondą pervesti apie 37 mln. eurų kompensaciją, kuri skirta Lietuvos žydų religiniams, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo projektams Lietuvoje finansuoti. Kiekvienais metais, Geros valios fondui Lietuvos Respublikos Vyriausybė skiria apie 3.6 milijono Eur Geros valios kompensacijos įstatyme numatytiems tikslams. Pusė šios sumos, t.y. 1.8 milijono Eur atidedama ateities žydų bendruomenės Lietuvoje poreikiams. Nuo 2013 m. iki 2016 m. Geros valios fondui Vyriausybė iš viso skyrė 14.4 milijono Eur, iš kurių pusė sumos, 7.2 milijono Eur, atidėta ateities poreikiams. Kita dalis, 7.2 milijono Eur, naudojama projektams finansuoti.

Pagal įstatymą, apie 870 tūkst. eurų iš šios sumos skirta žydų kilmės asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais gyvenusiems Lietuvoje ir nukentėjusiems nuo totalitarinių režimų. Geros valios fondas 2014 m. gruodžio 31 d. baigė šių kompensacijų išmokėjimą fiziniams asmenims. Iš viso virš 1500 asmenų visame pasaulyje sulaukė simbolinės kompensacijos. Daugiau apie išmokas skaitykite čia.

 

APIE PROJEKTUS

Nuo 2014 m. Geros valios fondas pradėjo skirti finansavimą projektams, atitinkantiems įstatyme numatytus tikslus, įgyvendinti. Kiekvienais metais apie pusę iš Lietuvos Respublikos vyriausybės gaunamos sumos, apie 1,6 mln. eurų, Geros valios fondas skiria projektams finansuoti. Kita dalis sumos, apie 1,8 mln eurų, yra atidedama ateities projektams finansuoti. Tokiu būdu ir po 2023 m., kai bus išmokėta visa kompensacijos suma, Geros valios fondas galės finansuoti žydų bendruomenei reikšmingus projektus. Daugiau informacijos apie projektus rasite čia.

MŪSŲ VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

VIZIJA

Tapti svarbiausia pripažinta įstaiga, remiančia žydams svarbių projektų įgyvendinimą Lietuvoje.

MISIJA

Skaidriai, sąžiningai ir naudingai paskirstyti iš Lietuvos valstybės Geros valios fondui skiriamas lėšas, skirtas Lietuvos žydų religinių, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo sričių tiksliniams projektams finansuoti.

VERTYBĖS

Geros valios fondas savo viziją ir misiją įgyvendina vadovaudamasis šiomis vertybėmis:

  • Skaidrumas ir sąžiningumas
  • Patikimumas ir profesionalumas
  • Mokymasis ir tobulėjimas