GEROS VALIOS FONDAS KVIEČIA SKIRTI PARAMĄ 2020 METŲ VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METŲ MINĖJIMO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 metais minėsime didžiojo Lietuvos rabino, litvakų misnagdų religinės minties lyderio, iškiliausio litvakų kultūros atstovo Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmano 300-ąsias gimimo metines, 2020-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Lietuvos žydai yra neatskiriama Lietuvos visuomenės dalis dar nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikų ir žydų visuomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidos. Vilniaus Gaonas (1720–1797 m.) laikomas viena ryškiausių visų laikų žydų kultūros figūrų. Būtent neprilygstamas judaizmo religinių raštų rinkinio Talmudo žinovas daug prisidėjo, kad Vilnius taptų svarbiu Europos žydų intelektinio, kultūrinio ir politinio gyvenimo centru. Daugiausia dėl jo nuopelnų Vilnių XVIII a. imta vadinti Lietuvos Jeruzale ir Kultūros citadele.

Geros valios fondas kaip ir kiekvienais metais skelbs kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti, tačiau nustatyta skirti finansavimo suma ženkliai nesiskirs nuo ankstesnių metų. Geros valios fondas, siekiant skirti finansavimą kuo platesniam paraiškų skaičiui įgyvendinant įvairesnes kokybiškas projektines veiklas, prašo skirti paramą, kuri bus panaudota vertingiems projektams, kuriems neužteks iš Geros valios fondo turimų lėšų finansavimo. Jūsų parama svariai prisidės prie puoselėjimo daugiau negu 700 metų siekiančios Lietuvos žydų istorijos kaip neatskiriamos Lietuvos istorijos dalies ir plėtos visų, gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystę su Lietuvos valstybe.


Prašome Jūsų skirti 1,2 procento sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą ne pelno siekiančiai organizacijai Geros valios fondas.

Visi dirbantys gyventojai moka gyventojų pajamų mokestį, kuris vėliau LR Vyriausybės yra paskirstomas jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas mokesčių mokėtojas turi teisę prisidėti prie šio proceso ir savo nuožiūra paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 procento pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Paramą galite skirti prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Pildant deklaraciją Jums reikia prisijungti prie EDS sistemos elektroninės bankininkystės pagalba ir užpildyti deklaracijos formą FR0512 portale.

Duomenys reikalingi deklaracijos formos pildymui:

  • Pavadinimas: VšĮ "Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas"
  • Juridinio asmens kodas: 302702699
  • Banko pavadinimas: SWEDBANK, AB
  • Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
  • SWIFT kodas: HABALT22
  • VšĮ „Geros valios fondas“ sąskaita: LT89 7300 0101 5608 8041.

Geros valios fondas dėkoja Jums už bendradarbiavimą ir geranoriškumą!