Pratęstas terminas dalyvauti Tautinių mažumų apklausoje

Pratęstas terminas dalyvauti Tautinių mažumų apklausoje

posted in: Naujienos | 0

Mielai kviečiame dalyvauti Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva atliekamoje apklausoje (įgyvendinant projektą „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką”), kurios tikslas – surinkti naujausią informaciją apie tautinių mažumų atstovų  padėtį Lietuvos darbo rinkoje.

Tyrimo duomenys bus panaudoti tautinių mažumų integracijos šalies darbo rinkoje politikos tobulinimui. Klausimyne pateikti klausimai su galimais atsakymais. Jums tinkamo atsakymo numerį pažymėkite/apibraukite arba, kur reikia, įrašykite išsamų atsakymą. Apklausos rezultatai bus pateikiami tik apibendrinti, todėl garantuojamas jų konfidencialumas ir pateikėjo anonimiškumas.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir nuoširdžius atsakymus.

Jūsų atsakymų laukiame iki gruodžio 9 d.

Klausimyno nuorodą rasite adresu:

https://apklausa.lt/f/tautiniu-mazumu-atstovu-apklausos-klausimynas-hz5gn3g.fullpage


Приглашаем Вас участвовать в  опросе, проводимом  по  инициативе  Департамента  национальных меньшинств при Правительстве  Литовской  Республики  в  исполнение проекта –   „Включение национальных  меньшинств на рынке труда“.

Цель опроса – собрать новейшую информацию о положении представителей  национальных  меньшинств  на рынке  труда, в сфере профессионального обучения и  трудовой деятельности.

Данные исследования будут использованы для улучшения политики интеграции национальных меньшинств на рынке труда.

Анкета содержит вопросы с возможными ответами. Пожалуйста отметьте / обведите номер ответа, который вам подходит, или запишите подробный ответ, где это необходимо. Результаты опроса будут предоставлены только в краткой форме (обобщенные результаты), что гарантирует их конфиденциальность и анонимность.

Заранее благодарим за сотрудничество и сердечные ответы.

Ждем ваших ответов до 9 декабря.

Ссылку на анкету можно найти по адресу:

https://apklausa.lt/f/-g1wb9u8.fullpage


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ankiecie przeprowadzonej przez Departament Mniejszości Narodowych pod rządem Republiki Litewskiej (realizującej projekt „Zaangażowanie przedstawicieli mniejszości narodowych w rynek pracy”).

Dane z badań zostaną wykorzystane do opracowania krajowej polityki integracji mniejszości na rynku pracy. Kwestionariusz zawiera pytania z możliwymi odpowiedziami. Zaznacz / zakreśl numer odpowiedzi, który Ci odpowiada, lub zapisz szczegółową odpowiedź w stosownych przypadkach. Wyniki ankiety zostaną podane wyłącznie w formie skróconej, co zagwarantuje ich poufność i anonimowość osoby przesyłającej.

Z góry dziękuję za współpracę i serdeczne odpowiedzi.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 9 grudnia.

 Link do kwestionariusza można znaleźć na stronie:

https://apklausa.lt/f/kwestionariusz-dla-przedstawicieli-mniejszosci-narodowych-ya6gmhx.fullpage