2015.06.30 GVF valdybos posėdis

posted in: Uncategorized | 0

Šiandien Vilniuje įvyko antrasis Geros valios fondo valdybos narių posėdis. Pagrindinis susitikimo tikslas – priimti sprendimus dėl šiais metais gautų projektų paraiškų finansavimo. Finansavimui atrenkami projektai turi atitikti Geros valios kompensacijos įstatyme numatytus kriterijus ir prisidėti prie ilgalaikio žydų bendruomenės Lietuvoje veiklos tęstinumo užtikrinimo. Kiekvienais metais fondas sulaukia įvairaus pobūdžio projektų paraiškų, dėl kurių finansavimo galutinius sprendimus priima nariai, atstovaujantys Lietuvos žydų bendruomenės organizacijas ir užsienio žydų organizacijas bei įstaigas.

Kaip buvo numatyta kvietimo teikti projekto paraiškas taisyklėse, liepos 7 d. bus paskelbtas sąrašas projektų, kuriems skiriamas finansavimas.

Diskusijų metu nariai aptarė ilgalaikės veiklos strategijos klausimus, diskutavo veiklos efektyvumo ir kitais klausimais.