Projektams skirtas finansavimas (pagal 2018 rugsėjo 17 d. kvietimo rezultatus)

Projektams skirtas finansavimas (pagal 2018 rugsėjo 17 d. kvietimo rezultatus)

posted in: Naujienos | 0

VšĮ “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo” (toliau – GVF) valdyba skelbia projektų finansavimo rezultatus (galutinį sąrašą rasite čia).

Jei finansuotinam projektui skirtas mažesnis finansavimas nei buvo prašoma ar pasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF pateikti 2 egzemplioriais patikslintas paraiškos ir sąmatos formas vadovaujantis paskirta finansavimo suma ir išlaikant ne mažesnį nei buvo planuota nuosavo indėlio finansavimo intensyvumą. Sumažintos projektų veiklų apimtys galimos tik tuo atveju, jei nesikeičia projekto tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir rezultatai.

Jei skirtas finansavimas nebuvo sumažintas ir nepasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF apie tai informuoti el. paštu bei atsiųsti banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos numerį.

Dėl sutarčių su GVF pasirašymo ir paraiškų bei sąmatų patikslinimo po skirto GVF finansavimo konsultuoja: Rolandas Černiauskas, el. paštas: rolandas@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59, mob. tel.: +370 650 91521.

Taip pat galite susipažinti su GVF paruoštomis projekto įgyvendinimo ataskaitų formomis nurodytoje nuorodoje: https://gvf.lt/informacija-apie-projektu-finansiniu-ir-veiklos-ataskaitu-pildyma/