Ieškome projektų vadovo – finansininko

Ieškome projektų vadovo – finansininko

posted in: Naujienos | 0

Ieškome projektų vadovo – finansininko. Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti iki 2019 m. rugsėjo 1 d. el. paštu raminta@gvf.lt. Teirautis tel. (8 ~5) 261 12 59. Laiško antraštėje nurodykite “Projektų vadovas – finansininkas”.

Darbo pobūdis:

Administruoti Viešosios įstaigos “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas” (toliau – Įstaiga) finansuojamus projektus:

 • vykdyti dokumentų projektų finansavimui gauti surinkimą, peržiūrą ir registravimą;
 • inicijuoti trūkstamų duomenų ir dokumentų projektų finansavimui gauti surinkimą;
 • teikti metodinę pagalbą pareiškėjams ir juos konsultuoti;
 • teikti informaciją projektų vykdytojams projektų teikimo ir vykdymo klausimais;
 • atlikti pareiškėjų Įstaigai pateiktų paraiškų pirminį administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą;
 • po pirminio vertinimo paraiškas perduoti tolimesniam projektų atrankos komiteto ekspertiniam vertinimui bei galutiniam sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimui;
 • organizuoti sutarčių su pareiškėjais projektų rengimą, derinimą ir pasirašymą;
 • atlikti projektų įgyvendinimo priežiūrą;
 • tikrinti projektų vykdytojų teikiamas veiklos ataskaitas, projektų veiklų rodiklius ir viešinimo reikalavimų įgyvendinimą;
 • tikrinti projektų vykdytojų teikiamas finansines ataskaitas;
 • nustatyti finansinėse ataskaitose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti;
 • rengti ir teikti suvestines dėl lėšų įsisavinimo;
 • sisteminti duomenis apie reikiamus suformuoti mokėjimo pavedimus projektų vykdytojams;
 • vykdyti projektų veiklų ir finansų įgyvendinimo kontrolę;
 • atlikti projektų patikras ir jų metų vertinti projektų finansinėse ir veiklos ataskaitose užregistruotų duomenų atitikimą Lietuvos Respublikos ir Įstaigos reikalavimams bei fiksuoti reikalavimų neatitinkančius faktus;
 • užtikrinti su paraiškomis susijusios dokumentacijos tinkamą saugojimą.

Reikalavimai:

 • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (ekonomikos, vadybos arba finansų srityje);
 • bent dviejų metų panašaus darbo patirtis;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą, darbo apmokėjimą, viešuosius pirkimus;
 • turėti žinių apie skiriamo finansavimo projektams valdymą ir administravimą;
 • gebėjimas savarankiškai valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti ir analizuoti įvairiomis informacijos priemonėmis perduodamą informaciją;
 • turėti patirties vykdant viešuosius pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (privalumas);
 • sklandžiai, įtaigiai ir greitai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (lietuvių kalba);
 • geros rusų ir anglų kalbos žinios bei įgūdžiai;
 • labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Windows, MS Office);
 • darbo su pristatymų rengimo ir maketavimo programomis įgūdžiai (PREZI, Photoshop, Corel, InDisign programomis ir pan. (privalumas);
 • labai geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, kūrybiškumas, kruopštumas, atsakingumas.

 Siūlomas darbas nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pagal neterminuotą darbo sutartį.