Užuojauta LŽB Pirmininkei Fainai Kukliansky

posted in: Naujienos | 0

Gerbiama Faina Kukliansky,

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiam vyrui Alfonsui, kuris mūsų visų yra mylimas.

Geros valios fondas

BNS nuotrauka.
Photo © BNS.