Ši knyga – tai bandymas prieiti prie Lietuvos žydų religinės (iš dalies ir filosofinės) minties paveldo tokiu būdu, kad atsiskleistų jo situacija modernių laikų religijotyrinių ir kai kurių filosofinių idėjų bei kategorijų kontekste, diskutuojant su religijotyroje įsitvirtinusiomis tokiomis kategorijomis kaip ritualas ar sacrum, analizuojant šį paveldą Naujaisiais laikais vykusio rašytinių šventraščių „išlaisvinimo“ iš „sakytinių“ paveldų, t. y. tradicinių interpretacijų autoriteto ir galios, perspektyvoje. Knygoje pateikiami keli vertimai ištraukų iš Vilniaus Gaono, R. Chaimo iš Valažino, R. Chaimo Ozerio Grodzinskio, R. Izraelio Salanterio, Emmanuelio Levino tekstų, daugelį jų palydint komentarais.

Knygos autorė – Aušra Pažėraitė, Vilniaus universiteto Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedroje dirbanti religijų istorijos docentė. Autorė turi filosofijos magistro, religijos studijų magistro laipsnius bei 2003 m. VDU apsigynė disertaciją “R. Izraelis Salanteris ir Musar judėjimas Lietuvoje XIX a.”. Ilgus metus dirbo su religijų istorija bei žydų minties istorija susijusių dalykų dėstytoja Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Yra autorė daugelio akademinių publikacijų religijotyros bei žydų minties istorijos klausimais.

Kaina: 8 Eur