„Moderniojo antisemitizmo Lietuvoje istorija XIX-XX a. pirmojoje pusėje yra gana plačiai ištirtas fenomenas po Nepriklausomybės atkūrimo, tuo tarpu procesai, susiję su šiuo specifiniu ir sunkiai apčiuopiamu reiškiniu, sovietinėje Lietuvoje buvo likę paraštėse. Klaipėdos universiteto mokslininko Justo Stončiaus knyga, kurioje remiamasi gausiais archyviniais šaltiniais, atsiminimais, literatūros kūriniais ir vakarietiška istoriografija, pagaliau užpildo šią spragą. Skaitytojas į rankas ima knygą, parašytą žmogaus, kuris antisemitizmo sovietinėje Lietuvoje problematiką nagrinėja jautriai ir subtiliai.“

Prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas)

Kaina 16 Eur.