Šis kolekcininko, sportininko, mokslininko, verslininko Michailo Duškeso albumas leidžia skaitytojui pažvelgti į tarpukario Lietuvos rabiniškąjį pasaulį, šaknimis siekiantį XIX a., pamatyti artefaktų, susijusių su pasaulinio garso Lietuvos rabinais. Tarp albume skelbiamų dokumentų skaitytojai ras su svarbiausiomis ješivomis (Kauno Slabados, Telšių, Kelmės, Panevėžio) bei Kauno koleliu (aukščiausių rabiniškų studijų institucija) susijusių dokumentų.

Kaina: 7 Eur