is_nezinios

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Fototekos ir dokumentacijos skyriuje saugoma unikali 76 fotografijų kolekcija. Norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį į svarbų reiškinį, muziejus parengė parodą „Iš nežinios į nežinią: Antrojo pasaulinio karo atbėgėliai Lietuvoje“, kurioje atskleidžiama to laiko pabėgėlių kasdienybė, stipriai paveikta komplikuotų tarpvalstybinių santykių, kurių aidai dar nuskamba ir šiandien.
1939-ųjų pabaigoje – 1940-ųjų pradžioje Vilniuje tvyrojusią atmosferą įamžino fotografų šeima Edmundas (1905–1984) ir Boleslava (Tallat-Kelpšaitė, 1908–1982) Zdanauskai, 1945 m. repatrijavę į Gdynią. Žymios fotografės Janinos Tallat-Kelpšienės dukra, užaugusi Kaune ir atvykusi į Vilnių studijuoti šviesoraščio meno pas iškilų Lenkijos ir Lietuvos fotografiką Janą Bułhaką (1876–1950), čia ir pasiliko, ištekėjusi už paties meistro mokinio ir bendradarbio Edmundo Zdanowskio (Zdanausko).

Fotografai vykdė šią misiją Draugijos Vilniaus kraštui remti užsakymu. Kiekviena fotografija paženklinta reljefiniu įspaudu (E.B.ZDANAUSKAI/VILNIUS), o nugarinėje pusėje yra Zdanauskų firminis antspaudas (E. Ir B. Zdanauskai / FOTO – VILNIUS / Vilniaus, g-vė 25 b. 5) ir draugijos atstovo atspausdintas iškalbingas vaizdo aprašymas. Tiek fotografijos, tiek jų komentarai yra vertinga 1939 m. istorinių įvykių šešėlyje liekančios kasdienybės ikonografija, atskleidžianti socialinius, visuomeninius, kultūrinius ir emocinius-psichologinius pabėgėlių gyvenimo Vilniuje aspektus.

Zdanauskų fotografijų rinkinys iki šiol neeksponuotas jokioje parodų erdvėje, fotografijose įamžinti lietuviai, lenkai ir žydai. Tikėtina, kad dauguma pabėgėlių nepražuvo karo verpetuose ir, per Lietuvą išsigelbėję, pradėjo naują gyvenimą tėvynėje ar pasaulyje.

Šiame albume kviečiama atkreipti dėmesį žmogiškąsias vertybes, įžvelgti visuomeninių organizacijų ir draugijų, tokių kaip Raudonasis kryžius, Vilniaus lietuvių labdarybės draugija, Moterų globos komitetas ir kt. veiklos svarbą ištiesiant pagalbos ranką karo negandų parblokštiems žmonėms.

Kaina 15.00 Eur 5.00 Eur