V.D. Brenner_katalogas„V. D. Brennerio plakečių, medalių ir monetų parodos katalogas iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio“ išleistas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi.

Skulptorius Viktoras Davidas Brenneris (1871–1924) gimė juvelyro ir antspaudų gamintojo šeimoje. Paaugęs trylikametis berniukas padėjo tėvui, jo dirbtuvėlėje atliko įvairius nesudėtingus užsakymus. Sulaukęs 16 metų Viktoras tapo kvalifikuotu graveriu. 1887 m., tėvo padedamas, įsteigė dirbtuves Šiauliuose ir dirbo savarankiškai. 1889 m. norėdamas tobulinti savo profesinius įgūdžius Viktoras kartu su tėvais persikėlė gyventi į Kauną (pagal kitus šaltinius – į Rygą), kur pagarsėjo kaip talentingas graveris. 1890 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Niujorke.
Čia atidarė nuosavas dirbtuves, kūrė juvelyrinius dirbinius, medalius, plaketes, ėmė kurti skulptūras. Labiausiai V. D. Brenneris išgarsėjo 1907 m. sukūręs prezidento Abrahamo Lincolno atvaizdą, kuris buvo panaudotas Linkolno centui, pirmąkart nukaldintam 1909 m. minint šio JAV prezidento 100-ąsias gimimo metines. Per savo karjerą skulptorius V. D. Brenneris sukūrė daugiau nei 125 medalius, plaketes, įvairius portretus ir biustus.

JAV gyvenusiam išeivijos lietuviui, numizmatui ir kolekcininkui Aleksandrui Mykolui Račkui (1893–1965) pavyko surinkti apie 30 geriausių skulptoriaus V. D. Brennerio plakečių ir medalių rinkinį. 1935 m. A. M. Račkus atvežė į Lietuvą savo surinktą numizmatikos kolekciją ir V. D. Brennerio darbų rinkinį ir perdavė Valstybinei archeologijos komisijai. Šiandien V. D. Brennerio kūriniai saugomi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje.

Sutvarkytas ir suinventorintas A. M. Račkaus dovanotas V. D. Brennerio darbų rinkinys pirmą kartą visuomenei buvo parodytas 1991 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus jubiliejinėje 70-mečio parodoje.

Kaina 1 Eur.