Seminaras „Mokymasis iš praeities – veikimas ateičiai“

Seminaras „Mokymasis iš praeities – veikimas ateičiai“

posted in: Naujienos | 0

2024 m. birželio 17 – 21 d., Vilnius

Tarptautinį projektą – seminarą organizuoja Olga Lengyel institutas (ang. The Olga Lenggyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights – TOLI, Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos). Projektą Olga Lengyel institutas Lietuvoje įgyvendina kartu su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu. Seminaras dalinai finansuojamas Geros Valios Fondo (GVF).

Projekto tikslas – kalbėti, analizuoti temas apie žmogaus teisių pažeidimus, Holokaustą ir socialinį teisingumą. Šiuo projektu siekiama, jog nacionaliniai ir tarptautiniai mokymo metodai būtų integruoti į ugdymo turinį, taip pat siekiama pristatyti istorikų tyrimus bei pateikti jų požiūrį, analizuojant svarbius ir sudėtingus XX amžiaus  istorijos laikotarpius.

Programos tikslai:

  • Ugdyti mokytojų istorinį sąmoningumą diskutuojant Holokausto ir kitais socialinės neteisybės, diskriminacijos atvejais;
  • Plėsti mokytojų supratimą apie stereotipų, prietarų, diskriminacijos poveikį asmeniui, grupei ar net visai visuomenei;
  • Ugdyti mokytojų supratimą apie žydų gyvenimą iki Holokausto ir po Holokausto;
  • Plėsti inovatyvių, orientuotų į mokinį mokymo metodų supratimą, įskaitant papildomo ugdymo programos veiklas ir bendradarbiavimą tarp mokyklų ir kitų institucijų, organizacijų;
  • Ugdyti požiūrį, jog švietimas apie Holokaustą ir žmogaus teises yra neatsiejamos / susiliejančios / persipinančios temos.

Projekto metu pristatoma mokymų metodologija yra orientuota į besimokantį mokytoją, paremta patirtinio mokymosi principu ir žmogaus teisių švietimu. Seminaro metu bus naudojama metodų įvairovė, siekiant paskatinti dalyvių įsitraukimą, refleksijas ir aktyvias veiklas: pristatymus, diskusijas, darbą grupėse, vaizdo medžiagą, ekskursijas, paskaitų klausymą ir aptarimą, išgyvenusiųjų liudijimus ir t.t.

Tarptautinis seminaras vyks Vilniuje, jame bus pakviesti dalyvauti 30 – 35 mokytojai / švietimo darbuotojai iš Lietuvos. Po seminaro, dalyvavusieji seminare, galės teikti paraišką nedidelio biudžeto vietos projektams (300 EUR.), kuriuos įgyvendintų su savo mokiniais vietos bendruomenėje.

Projektą dalinai finansavo Geros valios fondas.

TOLI seminaras LT_ 2024_PROGRAMA