1918 m. gimstant Lietuvos valstybei, jos kūrime dalyvavo visos čia gyvenusios tautos. Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai dalyvavo tame procese, po caro valdžios suvaržymų įžvelgdama galimybę gyventi laisvoje ir demokratinėje respublikoje. Naują valstybę fronte gynė žydai-savanoriai, jos pamatus stiprino žydai-politikai, verslininkai, teisininkai, gydytojai, kultūros žmonės. Jie kūrė savo vilčių valstybę Lietuvoje. Atskirus faktus sudėjus į vieną vietą, matosi įspūdinga tų pastangų visuma. Autoriai džiaugiasi, kad po knygos pirmo leidimo pasirodymo paminklais ir kitais atminimo ženklais buvo pagerbtas ne vienas Lietuvos valstybei nusipelnęs žydų bendruomenės atstovas.

Kaina 15 Eur.