Tik labai maža dalis kolekcininko Michailo Duškeso surinktų eksponatų, susijusių su Kauno žydų bendruomenės gyvenimu iki Holokausto, tilpo į šį katalogą. Kolekcininko surinktos nuotraukos, įvairaus pobūdžio rašytiniai dokumentai bei daiktai atskleidžia klestėjusios Kauno žydų bendruomenės turtingą ir intensyvų religinį, politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą ir parodo jos indėlį į nepriklausomos Lietuvos Respublikos kūrimą ir klestėjimą. Katalogo skaitytojams įsimins Kauno sinagogų ir ješivų, žydų bankų ir ligoninių, fabrikų ir alaus daryklų, viešbučių ir restoranų veikla ir architektūra, rabinų, politikų, teisininkų ir verslininkų nuopelnai, medicinos darbuotojų ir sportininkų pasiekimai, platus labdaros, sporto ir švietimo organizacijų tinklas.

Kaina 7 Eur.