Teikiama informacija (išaiškinimas) juridiniams asmenims – biudžetinėms įstaigoms, gavusioms finansavimą iš Geros valios fondo:

Pagal 2011-06-21 LR geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą Nr. XI-1470 LR Vyriausybės kanceliarija išmoka Geros valios fondui kompensaciją už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą. Už kompensacijos panaudojimą Geros valios fondas neturi atsiskaityti LR Vyriausybės kanceliarijai, o įstatymu Valstybės kontrolė įpareigota kiekvienais metais atlikti Geros valios fondo valstybinį auditą, kurio metu ir patikrina, kaip Geros valios fondas disponuoja ir valdo jam perduotas lėšas.

Lėšos Geros valios fondui pervedamos ne pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį ( 2001-05-14 LRV nutarimo Nr. 543 papunktis Nr. 62.3), todėl juridiniai asmenys – biudžetinės įstaigos neturi su LR Vyriausybės kanceliarija derinti gauto finansavimo iš Geros valios fondo.

Jei lėšos Geros valios fondui būtų perduodamos pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį, tada Geros valios fondas turėtų atsiskaityti Vyriausybės kanceliarijai už panaudotas lėšas bei tada galutinis lėšų gavėjas būtų juridiniai asmenys – biudžetinės įstaigos ir tik tuo atveju parodytų kaip gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, LR Vyriausybės kanceliarija rodytų perduotą.

Dabar LR Vyriausybės kanceliarijai pervedus lėšas Geros valios fondui atvaizduojamos finansavimo sąnaudos, o Geros valios fondas skirsto lėšas kaip savo, o ne kaip valstybės biudžeto lėšas. Todėl juridiniai asmenys – biudžetinės įstaigos turėtų apskaitoje gautą finansavimą iš Geros valios fondo atvaizduoti kaip finansavimą, gautą iš kitų šaltinių.

Šaltinis: LR Vyriausybės kanceliarijos Buhalterinės apskaitos skyrius