Projektams skirtas finansavimas (pagal 2023 m. rugpjūčio 10 d. kvietimo rezultatus)

VšĮ “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo” (toliau – GVF) valdyba skelbia projektų finansavimo rezultatus (galutinį sąrašą rasite čia). 

Jei finansuotinam projektui skirtas mažesnis finansavimas nei buvo prašoma ar pasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF pateikti patikslintas paraiškos ir sąmatos formas (2 egz.) vadovaujantis paskirta finansavimo suma ir išlaikant ne mažesnį nei buvo planuota nuosavo indėlio finansavimo intensyvumą. Sumažintos projektų veiklų apimtys galimos tik tuo atveju, jei nesikeičia projekto tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir rezultatai.

Jei skirtas finansavimas nebuvo sumažintas ir nepasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF apie tai informuoti el. paštu bei atsiųsti banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos numerį. Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas gautas lėšas privalo saugoti ir jas naudoti specialiai projektui skirtoje banko sąskaitoje.

Dėl sutarčių su GVF pasirašymo ir paraiškų bei sąmatų patikslinimo po skirto GVF finansavimo konsultuoja: Rolandas Černiauskas (el. paštas: rolandas@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59, mob. tel.: +370 650 91521) ir Natalija Koriapina (el. paštas: natalija@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59, mob. tel.: +370 650 91521).

Projekto finansavimo sutartis turi būti pasirašyta ir projektas pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priimto GVF valdybos sprendimo paskelbimo GVF tinklapyje datos.

Taip pat galite susipažinti su GVF paruoštomis projekto įgyvendinimo ataskaitų formomis nurodytoje nuorodoje: https://gvf.lt/informacija-apie-projektu-finansiniu-ir-veiklos-ataskaitu-pildyma/


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2021 m. rugpjūčio 31 d. kvietimo rezultatus)


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2020 m. rugsėjo 14 d. kvietimo rezultatus)


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2019 rugpjūčio 30 d. kvietimo rezultatus)


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2018 rugsėjo 17 d. kvietimo rezultatus)


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2018 sausio 29 d. kvietimo rezultatus)


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2017 rugsėjo 13 d. kvietimo rezultatus)


2017 metai


2014 – 2016 metai