Projektams skirtas finansavimas (pagal 2018 sausio 29 d. kvietimo rezultatus)

VšĮ “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo” (toliau – GVF) valdyba skelbia projektų finansavimo rezultatus (galutinį sąrašą rasite čia).

Dėl sutarčių su GVF pasirašymo ir paraiškų bei sąmatų patikslinimo po skirto GVF finansavimo konsultuoja: Rolandas Černiauskas, el. paštas: rolandas@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59, mob. tel.: +370 650 91521

Jei finansuotinam projektui skirtas mažesnis finansavimas nei buvo prašoma ar pasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF pateikti 2 egzemplioriais patikslintas paraiškos ir sąmatos formas vadovaujantis paskirta finansavimo suma ir išlaikant ne mažesnį nei buvo planuota nuosavo indėlio finansavimo intensyvumą. Sumažintos projektų veiklų apimtys galimos tik tuo atveju, jei nesikeičia projekto tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir rezultatai.

Jei skirtas finansavimas nebuvo sumažintas ir nepasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF apie tai informuoti el. paštu bei atsiųsti banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos numerį.


Projektams skirtas finansavimas (pagal 2017 rugsėjo 13 d. kvietimo rezultatus)


2017 metai


2014 – 2016 metai