Vilniaus geto kaliniui, garsiam teatro kritikui ir istorikui, gyvenimas pažėrė tokių likimo posūkių, kokių ir nuotykių filme nedažnai pamatysi. Autorius pasakoja apie žmones, sugebėjusius per hitlerinę ir sovietinę Lietuvos okupacijas išlikti žmonėmis. Apie rizikavusius savo vaikų gyvybėmis, kad išgelbėtų tai, kas šioje žemėje svarbiausia – žmogų.

Knygoje pavyko įtaigiai atskleisti milžiniškus litvakų meno klodus: nežinoma tapo žinoma, atmintis – dabartimi. Markas Petuchauskas matė visus Geto teatro pastatymus, visam gyvenimui įsiminė jų kūrėjai – įžymūs Lietuvos Jeruzalės menininkai.

Ši knyga – tai knygos vertimas į vokiečių kalbą, iliustruotas nuotraukomis, kurios kartu su plačiais komentarais yra svarbi, organiška autoriaus pasakojimo tąsa. Didelė knygos dalis skiriama Vilniaus geto teatrui. Autorius pirmasis visu balsu prabilo apie meno židinį, kuris iki tol tebuvo žinomas specialistų ratui. Atskleidė knygoje europinio masto unikalų Geto teatrą, dabar jau plačiai pripažįstamą. Jo ankštoje scenoje tilpo didžiulis Lietuvos Jeruzalės kultūros žemynas, kurtas heroinėmis menininkų pastangomis nuožmaus nacistinio teroro sąlygomis. Knygoje atskleidžiama, kaip teatro dėka getas tapo dvasinio pasipriešinimo nacizmui simboliu. Kaip nuo LDK laikų daugiatautis, daugiakultūris Vilnius skleidė tautų pakantumo ir tolerancijos daigus. Ir nors nacionalinės kultūros tarpusavyje polemizavo, tačiau čia gyvenusių tautų galingas intelektinis potencialas sugebėdavo įveikti nesutarimus. Nesutariant sugebėdavo susitarti. Mūsų dienomis mąstant apie Vilniaus geto dvasios stiprybę, pastebime ryškius pakantumo, vienijimosi idėjų atšvaistus. Jos susišaukė su visa Europos Holokausto patirtimi, skatino vienytis prieš nacizmą. Tai palaipsniui formavo Vakarų demokratijos principus išpažįstančių Europos tautų siekį suartėti, jungimosi idėją.

Markas Petuchauskas, “Der Preis der Eintracht“ (auf Deutsch)

Das Buch erzählt vom Leben und dem Theater im Wilnaer Getto. Von der Rettung des Autors durch Mitbürger mit Gewissen. Vom Leben als Jude und Intellektueller unter der Sowjetherrschaft und später im wieder freien Litauen. Vom Engagement für das Wiederaufleben der jüdischen Kultur in Vilnius and ganz Litauen sowie dem Einsatz für den Dialog der Kulturen. Der Leser trifft auf weltberühmte und weniger bekannte Litwaken. Und schlieβlich berichtet Markas Petuchauskas von der exemplarischen Geschichte seiner Familie, deren Mitglieder über die ganze Welt verstreut leben. Ein Buch, das zur Versöhnung und Eintracht aufruft und ihren Preis aufzeigt.

Kaina: 5 Eur