Praėjo jau dešimt metų nuo Terezino deklaracijos, kai dėl Holokausto laikotarpio turto klausimų ir susijusių dalykų ji buvo patvirtinta 47 šalių. Buvo paskelbta veiklų programa nukreipta į pagalbos užtikrinimą, žalos atlyginimą ir nacių persekiojimo aukų atminimą. Svarbu paminėti, kad dalyvavusios šalys pabrėžė bendruomeninio ir individualaus nekilnojamojo turto restitucijos užtikrinimo svarbą:

“Pažymint bendruomeninės ir individualios nuosavybės, kuri priklausė Holokausto (Šoa) ir kitoms nacių persekiojimo aukoms, grąžinimo svarbą, dalyvaujančios šalys ragina, kad visos pastangos būtų dedamos ištaisyti neteisėto turto užgrobimo pasekmes, tokias kaip konfiskacijos, priverstinis pardavimas, kas buvo dalis tų nekaltų pavienių žmonių ir grupių persekiojimo, kurių dauguma mirė be palikuonių”.

Šių pastangų progresas yra reikšmingas, bet daugiausiai – dalinis. Šie jubiliejiniai metai suteikia galimybę pažymėti sėkmes ir identifikuoti gerąsias praktikas, taip pat atkreipti dėmesį į klausimus, kuriuos reikia spręsti.

Geros valios fondas Lietuvoje, įkurtas administruoti žydų bendruomeninės restitucijos lėšas, siūlo surengti vienos dienos konsultaciją, skirtą paminėti Terezino deklaracijos 10-ies metų jubiliejų. Konsultacija sukvies žydų bendruomenių lyderius, tarptautinių žydų organizacijų atstovus, aukščiausių Lietuvos ir kitų suinteresuotų šalių valstybinių valdžios institucijų atstovus. Mes nekantraujame pasidalinti mūsų sukaupta patirtimi ir sumanytomis strategijomis kaip siekti mūsų bendrų tikslų.

Siūlomas renginio turinys:

  • Oficialus atidarymas;
  • Diskusija apie privačios nekilnojamos nuosavybės restituciją;
  • Diskusija apie žydų bendruomeninės ir religinės paskirties nekilnojamą nuosavybę;
  • Atvira diskusija susijusiais klausimais.

Siūlomas kviečiamųjų sąrašas:

  • Pasaulio žydų restitucijos organizacijos (WJRO) ir kitų tarptautinių žydų organizacijų atstovai;
  • Ambasadoriai ir specialūs pasiuntiniai Holokausto klausimams iš suinteresuotų šalių;
  • Izraelio ir kitų šalių litvakų atstovai;
  • Žydų bendruomenių lyderiai ir/arba restitucijos fondų direktoriai iš Europos ir buvusios Sovietų sąjungos šalių;
  • Lietuvos aukščiausiosios valstybinės valdžios institucijų atstovai.

Renginio data: 2019 m. gruodžio 2 d.

Registracija užbaigta.