2014.05.21 Geros valios fondo naujienos: projektai, finansinė būklė ir administravimas

posted in: Naujienos | 0

Šiuo pranešimu norime informuoti apie GVF projektinę veiklą, finansinę būklę ir administracines naujienas.

Nuo šių metų pradžios buvo inicijuoti prioritetiniai projektai, kurie bus finansuojami iš GVF Tarybos sprendimu numatytos 4,25 mln Lt sumos. Pateikiame trumpus šių projektų aprašymus:

 • Ansamblio “Fajerlech-Makabi” veiklos vystymas ir populiarinimas: bus suorganizuotos ansamblio gastrolės Izraelyje, atnaujinti sceniniai rūbai ir pagerinta bendra ansamblio pasirodymų kokybė.
 • Kauno žydų bendruomenės vystymo projektas: projektas užtikrins Jidiš kalbos klubo ir klubo senjorams, sporto ir sveikatingumo klubo bei klubo vaikams „ILAN“ veiklą. Taip pat bus suorganizuoti įvairių tradicinių švenčių ir įsimintinų dienų minėjimai bei žydų gelbėtojų (Teisuolių) pagerbimo renginys.
 • Ukmergės žydų bendruomenės vystymo projektas: bus suorganizuoti įvairių tradicinių švenčių ir įsimintinų dienų minėjimai. Naujas bendruomenės internetinis puslapis bus sukurtas. Bendruomenė prižiūrės vietines žydų kapines. Užtikrinta klubo senjorams veikla. Projektas taip pat siekia pagerinti bendrą bendruomenės narių sveikatos ir sveikatingumo lygį. Galiausiai, išsaugoti ir suarchyvuoti istoriniai duomenys apie Ukmergės žydus (įrašai, nuotraukos).
 • Vilniaus religinės bendruomenės vystymo projektas: šis projektas užtikrins ir sieks vystyti būtiną reguliaraus minjano veiklą.
 • Vilniaus sinagogos funkcionavimo užtikrinimo projektas: siekiama išsaugoti religinį ir kultūrinį Vilniaus žydų religinės bendruomenės centrą. Bus užtikrintas tinkamas Vilniaus sinagogos pastato funkcionavimas religiniams bendruomenės poreikiams.
 • Šiaulių žydų bendruomenės vystymo projektas: pagal šį projektą, bus suorganizuoti įvairių tradicinių švenčių ir įsimintinų dienų minėjimai siekiant pritraukti ir platesnę auditoriją.
 • Šiaulių žydų bendruomenės pastato funkcionavimo užtikrinimo projektas: susisiedamas su prieš tai minėtu projektu, šis projektas padės užtikrinti tinkamą bendruomenės pastato funkcionavimą, kuris yra būtinas siekiant išlaikyti bendruomenės veiklų tęstinumą.
 • Klaipėdos žydų bendruomenės vystymo projektas: bus suorganizuoti įvairių tradicinių švenčių ir įsimintinų dienų minėjimai. Taip pat bus surengtos „Žydų kultūros dienos Klaipėdoje“. Užtikrintas vietinio klubo pagyvenusiems veikla. Bendruomenės užtikrins vietinių Holokausto vietų priežiūrą.
 • Klaipėdos žydų bendruomenės pastato funkcionavimo užtikrinimo projektas: šis projektas prisidės prie bendruomenės pastato išlaikymo geroje būklėje, nes pastatas yra centrinė visų bendruomenės veiklų vieta. Pastatas būtinas bendruomenės tolesniam gyvavimui.
 • Panevėžio žydų bendruomenės vystymo projektas: šis projektas sustiprins kultūrinę bendruomenės veiklą.  Bus suorganizuoti įvairių tradicinių švenčių ir įsimintinų dienų minėjimai. Pagrindinė tikslinė kultūrinių ir švietimo veiklų auditorija bus žydų kilmės vaikai, jaunimas ir senjorai.

 

Finansinė būklė:

Kalbant apie finansinę GVF situaciją, lėšos yra naudojamos vadovaujantis praėjusių metų GVF Valdybos sprendimu:

 • 3 mln Lt skirti Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje gyvenusiems ir nuo totalitarinių režimų okupacijų laikotarpiu nukentėjusiems žydų tautybės asmenims remti. Iki 2013 m. gruodžio 5 d. paraiškas pateikė 1778 asmenys (įskaitant pareiškėjus iš „Claims Conference“). Šiuo metu 1.5 mln Lt jau yra išmokėta.
 • 5.75 mln Lt iš viso yra numatyta finansuoti tikslinius projektus Lietuvos žydų religiniams, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo tikslams Lietuvoje siekti. Tikimasi finansuoti 70 projektų iki metų pabaigos. 1.5 mln Lt iš prieš tai minėtos sumos skirta atvirų paraiškų projektams finansuoti.
 • 6.25 mln Lt panaudota depozitui banko sąskaitose siekiant užtikrinti ilgalaikį ateities visos žydų bendruomenės Lietuvoje poreikių užtikrinimą.
 • 0.5 mln Lt skirta administracinėms GVF išlaidoms.

 

Administracinės naujienos:

Metų pradžioje GVF iškilo neatidėliotinas poreikis turėti kvalifikuotą personalą, kuris užtikrintų tinkamą lėšų valdymą projektiniu būdu pagal Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo (priimto 2011 m. birželio 21 d.) reikalavimus bei kitus teisės aktus. Siekiant valdyti projektus tinkamai ir profesionaliai, buvo būtinos labai geros Lietuvos teisinės sistemos žinios, patirtis projektų valdyme bei profesionalus finansinis valdymas. Todėl buvo nuspręsta samdyti įmones, kurios iš karto suteiktų reikiamas paslaugas, o ne samdyti atskirus darbuotojus ir bandyti surinkti komandą. Buvo laikomasi visų Viešųjų pirkimų įstatymo procedūrų. Galiausiai, dvi sutartys buvo pasirašytos. Viena iš jų pasirašyta su “Kultūros paveldo akademija” (registracijos kodas: 124537967, adresas: Dominikonų g. 15-1, Vilnius) dėl projektų valdymo paslaugų, kita – su “Skolų administravimo asociacija” (registracijos kodas: 302546976, adresas: Pelesos g. 45-32, Vilnius) dėl finansinio valdymo paslaugų.