2014.06.12 Skelbiamas Panerių memorialo sutvarkymo idėjos konkursas

posted in: Naujienos | 0

Panerių memorialas, skirtas Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti – tai išlikusi masinių žudynių vieta ir kapai, kur 1941-1944 metais čia nacių vykdytų egzekucijų metu buvo žudomi žmonės, daugiausiai – žydai. Didelė dalis nužudytųjų palaikų buvo sudeginta, kiti liko užkasti šioje teritorijoje. Panerių memorialas sušaudytų aukų skaičiumi yra didžiausia Holokausto vieta Lietuvoje, plačiai žinoma tarptautiniu mastu. Panerių miške taip pat nužudyti Lietuvos vietinės rinktinės, Armijos Krajovos kariai, įvairių tautybių Raudonosios armijos karo belaisviai, antinacinio pasipriešinimo dalyviai ir kitos nacių okupacinio režimo aukos.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus (toliau – perkančioji organizacija) vykdo Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto atvirą projekto konkursą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymų Nr. 97 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ kitais teisės aktais bei šiomis projekto konkurso sąlygomis. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Projekto konkurso sąlygos su priedais (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Tiekėjai norintys dalyvauti pirkime gaunant pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus privalo jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Taip pat minėti dokumentai skelbiami perkančiosios organizacijos interneto puslapyje www.jmuseum.lt.