Žydų kultūros dienos Žagarėje

Žydų kultūros dienos Žagarėje

posted in: Projektai | 0

zydu-dienos-zagareje-bendrasGeros valios fondas kartu su Žagarės regioninio parko direkcija rugsėjo 9-11 d. kviečia apsilankyti Žydų kultūros dienų renginiuose Žagarėje, 2015 m. Lietuvos kultūros sostinėje!

Šio projekto, remiamo Geros valios fondo, tikslas yra suorganizuoti tris dienas trunkantį renginių ciklą, kurio metu visuomenė būtų supažindinta su žydų (litvakų) bendruomenės istorija, gyvensena ir kultūra, bei paskatinta domėtis po pasaulį pasklidusių Lietuvoje gyvenusių ir kūrusių gausių žydų bendruomenių įnašais į valstybės kūrimą ir jos gyvenimą, kurie nepagrįstai buvo nustumti į užmarštį. Tai ne tik skriauda tos kultūros atžvilgiu, bet ir didelis praradimas kultūrinių varomųjų jėgų gyvybingumui apskritai.

Žagarė, turėdama ypatingai turtingą žydiškos kultūros giją ir būdama 2015 Lietuvos kultūros sostinė, turi unikalią galimybę svariai
prisidėti prie žydiško kultūrinio paveldo gaivinimo ir jo integracijos į šiandieninį kultūrinį diskursą per informacijos sklaidą, edukaciją ir įvairialypių formų bei žanrų panaudojimą. Trijų dienų renginių programoje numatytas minėjimas, istorinė konferencija, koncertai, leidiniai, kino filmų pristatymas, susitikimai, kulinarinio paveldo pateikimas ir kitos formos.

Daugiau informacijos

Renginių programa

Renginių anonsai: