Panevėžyje įvyko konferencija „Holokausto istorija – tiltas iš praeities į ateitį“

Panevėžyje įvyko konferencija „Holokausto istorija – tiltas iš praeities į ateitį“

posted in: Naujienos, Projektai | 0

Lapkričio 25 d. Rožyno progimnazijoje vykusią konferenciją „Holokausto istorija – tiltas iš praeities į ateitį“, kurią finansavo Geros valios fondas (GVF), pradėjo direktorė Aida Adiklienė, pabrėždama kad jos vadovaujama įstaiga remiasi, pirmiausia, žmogaus teisių pripažinimu. Atsižvelgiant į tai, gimnazijoje nuolat nagrinėjama ir studijuojama gimtoji istorija, o taip pat kaimynų ir žydų istorija. „Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje parašyta, kad visi gimsta laisvi ir lygūs, turintys protą ir sąžinę. Kalbėdami apie Holokaustą, mes iš tikrųjų kalbame apie mūsų pačių istoriją. Reikia džiaugtis, kad mūsų gimnazijoje ši tema analizuojama jau daugiau kaip 10 metų“. Aida Adiklienė pripažino, kad Holokausto tema – viena sudėtingiausių ir ne visos mokyklos nori dirbti su ja. Direktorė apgailestavo, jog iki dabar ne visi priima kitataučius arba kitos religijos atstovus kaip brolius. Iki šiol, anot jos, mūsų visuomenėje galima stebėti netolerancijos apraiškų.

Holokausto tema – nesulaukianti tinkamo dėmesio šalies švietimo programose, todėl švietimo įstaigoms, pasiryžusiomms dirbti su projektais, yra labai daug darbo. Panevėžyje konferencija  buvo organizuota, siekiant skleisti gerąją Rožyno progimnazijos patirtį tarp Panevėžio miesto ir rajono mokytojų. Sveikinimo žodžio pabaigoje Aida Adiklienė padėkojo GVF už pasitikėjimą finansuojant projektą.

GVF direktorius Vytautas Višinskis trumpai pristatė susirinkusiems Geros valios fondo veiklą ir išreiškė viltį dėl produktyvaus bendradarbiavimo ateityje. Direktorius pabrėžė, jog jo vadovaujamas fondas noriai priima projektų paraiškas, susijusias su švietimu, tolerancija, o taip pat ir sportu, religija bei tradicijomis. Tačiau visi projektai turi būti susiję su žydų tematika.

Konferencijos dalyvius taip pat sveikino Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofmanas, pasidžiaugdamas sėkmingu dešimties metų bendradarbiavimu su Rožyno progimnazija ir jos Tolerancijos ugdymo centru. Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas išreiškė viltį, kad progimnazijos direktorė Aida Adiklienė ir Tolerancijos ugdymo centro vadovė Genutė Žilytė taip aktyviai dirbs ir ateityje.

Pranešimus skaitė įvairių mokyklų ir gimnazijų mokytojai. Jie dalijosi savo patirtimi, organizuodami edukacines Holokausto istorijos pamokas, vardino medžiagos pateikimo metodus, dirbant su 6-12 klasių moksleiviais. Konferencija vyko darbinėje atmosferoje: po dalyvių pasisakymų prasidėjo diskusijos.

Renginio metu dalyviams buvo pristatyta paroda „Ana Frank – istorija šiandienai“. Šią parodą, skirtą eksponuoti Aukštaitijos regiono mokyklose ir gimnazijose, iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus į Rožyno progimnaziją atvežė G. Kofmanas. Progimnazija tapo trečia mokymosi įstaiga, kurioje eksponuojama paroda apie tragišką žydų šeimos likimą. Remiantis ekspozicija buvo organizuotos Holokausto istorijos pamokos Panevėžio ir Biržų mokyklų ir gimnazijų moksleiviams.