Į Lietuvą atvyko Amerikos žydų komiteto (AJC) delegacija

Į Lietuvą atvyko Amerikos žydų komiteto (AJC) delegacija

posted in: Naujienos, Uncategorized | 0

Šiandien į Lietuvą atvyksta Amerikos žydų komiteto (AJC) delegacija. AJC – žinoma pasaulinė, žydus palaikanti ir ginanti organizacija, turinti savo atstovybes Jungtinėse Amerikos Valstijose, pasaulyje, bei partnerystės ryšiais susijusi su Europos ir kitų valstybių žydų bendruomenėmis. AJC veikla skirta žydų tautos gerovei, žmogaus teisių ir demokratinių vertybių apsaugai. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę prieš 25-erius metus,  ši organizacija rėmė Lietuvos žydų veiklą ir dabar palaiko Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę (LŽB), stebi, kad jos teisės nebūtų pažeidžiamos. AJC organizacijos Direktorius tarptautiniams žydų reikalams Andrew Baker yra Geros valios fondo vienas iš Valdybos pirmininkų.

Delegacijos atvykimo tikslas – aptarti su Lietuvos vadovais globalius geopolitinius pokyčius, kurie kelia abipusį susirūpinimą, Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje poveikį regionui ir visai Rytų Europai. Pokalbiuose taip pat numatyta aptarti dvišalius ryšius tarp Lietuvos ir Izraelio, JAV ir-Lietuvos, Geros Valios fondo veiklą, svarbius Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės klausimus, jos ryšius su AJC. ,,AJC stengėsi prisidėti prie Lietuvos žydų turto restitucijos proceso, o šis faktas pasitarnavo ir Lietuvos prestižui pasaulyje, jis buvo naudingas ne tik žydams, bet ir pačiai Lietuvai kaip demokratinei valstybei, paisančiai žmogaus teisių, – sako LŽB pirmininkė Faina Kukliansky,- su restitucija susiję daug kitų reikšmingų pokyčių. Dabar vykdomi įvairūs socialiniai, kultūriniai projektai, susiję su žydų bendruomene, Holokausto istorija ir nūdiena. Nemažai Lietuvos politinių klausimų yra sprendžiama kartu su AJC, kuris aktyviai dalyvauja postkomunistinėse valstybėse, remdamas žydus kovoje prieš antisemitizmą, už žydų teises visame pasaulyje.“

Lietuvai sugrąžinus lėšas už prarastą žydų turtą, sukurta Viešoji įstaiga “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas”. Jis buvo įsteigtas 2011 m. pabaigoje po to, kai Lietuvos Respublikos vyriausybės iniciatyva buvo priimtas įstatymas dėl kompensacijos. Šį fondą įkūrė Lietuvos žydų paveldo fondas, bendradarbiaujant Lietuvos žydų bendruomenei ir Pasaulio žydų restitucijos organizacijai.Vadovaujantis priimtu įstatymu, numatyta iki 2023 metų iš valstybės biudžeto į Fondą pervesti 128 mln. litų kompensaciją, kuri bus skirta Lietuvos žydų religiniams, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo projektams Lietuvoje finansuoti.