Lietuvos kultūros taryba kviečia teikti paraiškas

Lietuvos kultūros taryba kviečia teikti paraiškas

posted in: Naujienos | 0

Lietuvos kultūros taryba kviečia teikti paraiškas Valstybinės reikšmės renginių ar programų Lietuvoje ir užsienyje finansavimo programos konkursui.

Šiai programai skirtomis lėšomis finansuojami valstybinės reikšmės renginiai skirti iškilių asmenybių, kultūrai ir istorijai svarbių datų paminėjimui bei panašaus pobūdžio renginiai Lietuvoje ir užsienyje. Kasmet Valstybinės reikšmės renginių ar programų sąrašą bei rekomenduojamas pristatyti kultūros ir meno sritis tvirtina kultūros ministras. Šiemet paraiškas kviečiama teikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (2017 m. vasario 16 d.) ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos (2017 m. kovo 11 d.) minėjimui. Rekomenduojamos šių metų renginių įgyvendinimo kultūros ir meno sritys yra: muzika, literatūra, vizualieji ir scenos menai.

Vertindami pateiktas iniciatyvas, ekspertai vadovausis projekto meninės ir kultūrinės vertės, tautinių mažumų įtraukimo į pilietiškumo ugdymą kriterijais. Be to, bus vertinama projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas, projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, projekto rėmėjų įsipareigojimai ir projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų Šiai programai bus paskirstyta 150 000 eurų Kultūros rėmimo fondo lėšų.

Paraiškos priimamos siunčiant paštu Lietuvos kultūros tarybai adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius iki 2017 m. sausio 3 d. (ant voko būtina nurodyti „PARAIŠKA“ ir kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą). Paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Paraiškos ir sąmatos formas, Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires ir kitus būtinus dokumentus rasite Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt, skiltyje Konkursai.