PricewaterhouseCoopers pradeda projektų vykdytojų patikras

PricewaterhouseCoopers pradeda projektų vykdytojų patikras

posted in: Naujienos | 0
Vadovaujantis Geros valios fondo Valdybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 4, Geros valios fonde yra atliekamas tarptautinis veiklos auditas, su kurio tikslais detaliau galite susipažinti anksčiau skelbtame informaciniame pranešime:
https://gvf.lt/blog/2016/11/18/pradedamas-fondo-veiklos-auditas/
Veiklos auditą atlieka UAB „PricewaterhouseCoopers“ auditoriai, kurie, siekiant užtikrinti audito nepriklausomumą, savo nuožiūra atrinko projektus, dėl kurių yra atliekama su projektų įgyvendinimų susijusių dokumentų patikra projektų vykdytojų būstinėse.
 
Projektų patikrų metu bus tikrinami kiekvieno projekto vykdytojo banko sąskaitos išrašai už projekto laikotarpį; sutartys su tiekėjais; pirkimų organizavimo dokumentai (viešųjų pirkimų dokumentai, tiekėjų pasiūlymai); visas (tiek Geros valios fondo dalies, tiek kito finansavimo) faktines projekto vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos, kvitai); įrodymai dėl finansavimo iš kitų šaltinių gavimo (banko sąskaitos išrašai, kasos pajamų orderiai); bei projektų rezultatų pasiekimą pagrindžiantys dokumentai (pvz., dalyvių sąrašai, priėmimo-perdavimo aktai).
 
Geros valios fondas visų projektų vykdytojų maloniai prašo bendradarbiavimo ir kantrybės patikrų atlikimo metu ir iš anksto dėkoja už sklandų bendradarbiavimą su auditoriais.