GVF valdyba paskirstė finansavimą daliai projektų

GVF valdyba paskirstė finansavimą daliai projektų

posted in: Naujienos | 0

VšĮ “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo” (toliau – GVF) valdyba paskirstė finansavimą daliai projektų. GVF skelbia dalies projektų finansavimo rezultatus.

Papildomai GVF informuoja, kad apie likusių projektų rezultatus GVF informuos artimiausiu metu.

Dėl sutarčių su GVF pasirašymo ir paraiškų bei sąmatų patikslinimo po skirto GVF finansavimo konsultuoja: Vilma Zlatkauskaitė, el. paštas: admin@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59, mob. tel.: +370 650 91521. Taip pat galite susipažinti su GVF paruoštomis projekto įgyvendinimo ataskaitų formomis ir atmintine projektų vykdytojams (projekto ataskaitų teikimo vadovas): https://gvf.lt/blog/2015/11/20/projekto-ataskaitu-formos-2015/

Jei finansuotinam projektui skirtas mažesnis finansavimas nei buvo prašoma ar pasikeitė kitos paraiškoje ir/ar sąmatoje planuotos projekto įgyvendinimo sąlygos, prašome GVF pateikti 2 egzemplioriais patikslintas paraiškos ir sąmatos formas vadovaujantis paskirta finansavimo suma ir išlaikant ne mažesnį nei buvo planuota nuosavo indėlio finansavimo intensyvumą. Sumažintos projektų veiklų apimtys galimos tik tuo atveju, jei nesikeičia projekto tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir rezultatai.

kiti-1

Atsisiųsti

lzb-1

Atsisiųsti