Geros valios fonde atliktas nepriklausomas finansinių ataskaitų auditas pagal Tarptautinius audito standartus pateikė teigiamą auditoriaus išvadą

Geros valios fonde atliktas nepriklausomas finansinių ataskaitų auditas pagal Tarptautinius audito standartus pateikė teigiamą auditoriaus išvadą

posted in: Naujienos | 0

Geros valios fonde buvo atliktas nepriklausomas finansinių ataskaitų auditas pagal Tarptautinius audito standartus, kuris apie Geros valios fondo veiklos ir finansines ataskaitas pateikė teigiamą auditoriaus išvadą. Nepriklausomo auditoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. pateiktoje teigiamoje išvadoje pareikšta, kad Geros valios fondo finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Geros valios fondo 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 2004-11-22 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 ir 2018-12-18 įsakymu Nr. 1K-443 naujos redakcijos patvirtintas “Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo” taisykles. Nepriklausomą finansinių ataskaitų auditą pagal Tarptautinius audito standartus atliko UAB Crowe LT (www.crowe.lt).