Informacija projektų vykdytojams dėl dokumentų priėmimo/pateikimo

Informacija projektų vykdytojams dėl dokumentų priėmimo/pateikimo

posted in: Naujienos | 0

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, kurio režimo trukmė iki 2020 m. kovo 30 d. 24 val. (žr. https://lrv.lt), ir karantino laikotarpiu Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus veikla yra apribota, visu karantino laikotarpiu VšĮ Geros valios fondas (toliau – GVF) priims iš projekto vykdytojų dokumentus tik žemiau nurodyta tvarka:

1) jeigu yra galimybė pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus prilyginamas originaliam asmens parašui, projekto dalinio finansavimo sutartį, iš anksto suderintą su GVF atstovu, bei kitus dokumentus (pvz., veiklos ir finansinės ataskaitų rinkinius už praėjusius laikotarpius) pasirašytus saugiu elektroniniu parašu projekto vykdytojai siunčia GVF elektroniniu paštu natalija@gvf.lt. Primename, kad teikiamos projekto sąmatos ir finansinės ataskaitos taip pat turi būti pasirašytos ir vyr. buhalterio. Pažymėtina, kad su ataskaitomis teikiamus priedus, t.y. veiklą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, galima siųsti skenuotus kartu su aukščiau minėtais saugiu el. parašu pasirašytais failais.

2) jeigu nėra galimybės pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, projekto vykdytojai GVF elektroniniu paštu natalija@gvf.lt teikia vykdytojo vadovo pasirašytas skenuotas projekto dalinio finansavimo sutartis, iš anksto suderintas su GVF atstovu, bei kitus dokumentus (pvz., veiklos ir finansinės ataskaitos rinkinius už praėjusius laikotarpius) kartu su informaciniu pranešimu, kada minėtų dokumentų originalai buvo/bus išsiųsti GVF paštu (karantino laikotarpiu VĮ “Lietuvos paštas” dirba ir teikia paslaugas) arba per kurjerius. Pažymėtina, kad skenuotos projekto sąmatos ir finansinės ataskaitos gali būti pasirašytos tik projektų vykdytojo vadovo, tačiau šių dokumentų originalai turi būti pasirašyti ir proj. vykdytojo vadovo, ir vyr. buhalterio.

Jei kils klausimų, į juos Jums bus mielai atsakyta šiuo kontaktiniu GVF telefono numeriu +370 650 91521.