Kviečiame įsigyti Ruth Reches monografiją “Holokaustą patyrusių asmenų tapatumo išgyvenimas”

posted in: Naujienos | 0

Kviečiame įsigyti Ruth Reches monografiją “Holokaustą patyrusių asmenų tapatumo išgyvenimas” (lietuvių k., anglų k., hebrajų k.), parašytą disertacijos pagrindu.

Holokaustas sukėlė ilgalaikes pasekmes tapatumui: Holokaustas suformavo savęs kaip „išgyvenusiojo“ suvokimą, kuris įgijo skirtingą vertę Lietuvos ir Izraelio visuomenių kontekste; išgyvenusieji save suvokia kaip vertinančius gyvybę, suprantančius materialių vertybių laikinumą; jie suvokia save kaip priimančius Dievą arba kaip neigiančius jo egzistavimą. Išgyvenusieji atskleidžia dvejopą savo santykį su Holokaustu: save suvokia kaip pasisėmusius stiprybės, gyvenimiškos patirties, Holokauste atradusius prasmę arba kaip netekusius gyvenimo tęstinumo, neradusius prasmės trauminiuose išgyvenimuose.

Leidimas: asociacija “Slinktys”.

Knygą įsigyti galite Geros valios fondo e-parduotuvėje: http://gvf.lt/e-parduotuve/ruth-reches-holokausta-patyrusiu-asmenu-tapatumo-isgyvenimas-lietuviu-k-anglu-k-hebraju-k/ arba atėję į Geros valios fondą (Pylimo g. 4, Vilnius, 102 kab.)

Knygos leidyba dalinai finansuota Geros valios fondo.