2020 spalio 11 d. vyko edukacinis koncertas “Diena Vilniuje”

2020 spalio 11 d. vyko edukacinis koncertas “Diena Vilniuje”

posted in: Naujienos | 0

2020 spalio 11 d. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyko edukacinis renginys bei koncertas „Diena Vilniuje“, kuriame dalyvavo Kėdainių muzikos mokyklos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos ir Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokiniai bei mokytojai. Tai dalinai GVF finansuojamo projekto „Mes. Istorija muzikoje“ dalis. Jo iniciatorė ir vadovė ansamblio Klezmer Klangen vadovė Rasa Vaičiulytė. Projekto dalis „Diena Vilniuje“ buvo vykdoma, norint atgaivinti, išsaugoti ir skleisti Lietuvos kultūros istorijos dalį – žydų tautos kultūros paveldą, kuris apima muziką, literatūrą, dailę. Jo veikla nukreipta į edukaciją, kurią kartu su ansambliu Klezmer Klangen vykdė Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus. Renginyje lietuvių, lenkų, rusų ir kt. tautų vaikai ir jaunimas solo ir jungtiniame orkestre grojo klezmer muziką. Taip pat renginyje dainavo choras „Simcha“, kurio draugystė su ansambliu Klezmer Klangen trunka jau ne pirmus metus. Kaip dar vienas ugdymo įs- taigų ir tautų bendradarbiavimo įrodymas – renginio metu eksponuota „keliaujanti“ Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos dailės sk. mokinių paroda „Žydiški simboliai“, kuri labai aiškiai apipavidalino vizualinę renginio erdvę ir parodė gilų vaikų – mokinių įsigilinimą į žydišką simboliką, kultūros paveldą bei sunkius istorijos momentus. Tokiu būdu yra skleidžiama tolerancijos šalia esančiam žinia. Jos yra mokoma ne tik kitos tautos žmogui, bet šalia esančiam kaimynui. Tokiu būdu skatinamas empatiškumas, kuris mažina patyčių atsiradimą ir plėtojimąsi. Tokie projektai ugdo pagarbą kitoms kultūroms, smalsumą, savirealizaciją, didina socialinę integraciją ir pasitikėjimą savimi.

Teksto autorė Rasa Vaičiulytė.

Renginys dalinai finansuojamas Geros valios fondo.