Anapilin iškeliavo Dr. Rabbi Richard Freund (1955-2022)

Anapilin iškeliavo Dr. Rabbi Richard Freund (1955-2022)

posted in: Naujienos | 0

Anapilin iškeliavo Dr. Rabbi Richard Freund (1955-2022). Geros valios fondas reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Profesorius, Judaizmo filosofijos daktaras, Žydų teologijos seminarijos Talmudo ir rabinikos magistras, Queens kolegijos Filosofijos ir religijos katedros dėstytojas, dėstęs žydų istoriją ir religiją, biblinę archeologiją, hebrajų kalbą ir literatūrą, Holokausto archeologiją. Dr. Rabbi Richard Freund buvo žymus mokslininkas archeologas, neinvazinės archeologijos plėtotojas, kuris atliko daug Vilniaus Didžiosios singagogos teritorijos neinvazinių archeologinių tyrimų, nustatė nužudytos jaunos poetės Matildos Olkinaitės šeimos palaidojimo vietą, užtvankos užlieto Rumšiškių miestelio povandeninį reljefą, tiksliai nurodė tunelio, pro kurį paspruko keliolika kalinių iš Panerių, liniją ir daug kitų darbų. Richard Freund ne kartą pristatė savo metodus ir tyrimo rezultatus Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje.