Geros valios fondas informuoja

Geros valios fondas informuoja

posted in: Naujienos | 0

Lietuvos Respublika, siekdama atkurti istorinį teisingumą ir gera valia kompensuoti už totalitarinių režimų okupacijų laikotarpiu neteisėtai nusavintą iki Antrojo pasaulinio karo ar šio karo metais Lietuvoje gyvenusių žydų tautybės asmenų nekilnojamąjį turtą, priėmė istorinį sprendimą simboliškai kompensuoti už totalitarinių režimų okupacijų laikotarpiu neteisėtai nusavintą Lietuvos žydų nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemę.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo 2.1.2. punktą, Geros valios fondas iki 2023 m. gruodžio 31 d. yra pasirengęs parengti ir įgyvendinti Lietuvos žydų, kurie neturėjo teisinių galimybių kreiptis dėl privačios nuosavybės, paraiškų teikimo gaires ir gauti šias paraiškas su privalomais pateikti dokumentais, o iki 2024 m. gruodžio 31 d. nustatyti sumas, iš viso nuo 5 iki 10 milijonų eurų, ir jas išmokėti tinkamiems pareiškėjams. Geros valios fondas kartu su kasmetinėmis kompensacijos lėšomis gaus papildomų lėšų, kurios iš viso sudarys 37 milijonus eurų ir kurios bus skirtos žydų bendruomeniniam gyvenimui ir žydų paveldo išsaugojimui Lietuvoje, kaip yra numatyta minimame įstatyme.

Geros valios fondas pagal Geros valios fondo valdybos nustatytą tvarką priims iš nukentėjusių asmenų ar jų paveldėtojų prašymus skirti simbolinę kompensaciją. Visą reikiamą informaciją bus galima rasti Geros valios fondo tinklapyje: https://gvf.lt/. Pareiškėjams rekomenduojama sekti Geros valios fondo naujienas arba užsiregistruoti naujienlaikraštį.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo 2.1.1. punktą, Geros valios fondas 2022-09-21 vienintelio dalininko sprendimu Nr. 1/2022-09-21 nustato iš 37 071 362,37 eurų lėšų, įgyvendinamų pagal Geros valios fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškų teikimo taisykles, vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.

Tokiu būdu yra įgyvendinami pagrindiniai Geros valios fondo veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, religinę, taip pat mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros ir kitokią visuomenei naudingą veiklą, puoselėjant Lietuvoje gyvenančių ar Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių žydų tautybės asmenų bendruomenę Lietuvoje.