PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

posted in: Naujienos | 0

GEROS VALIOS FONDAS PASKELBĖ SIMBOLINĖS KOMPENSACIJOS UŽ TOTALITARINIŲ REŽIMŲ OKUPACIJOS METU LIETUVOJE NUSAVINTĄ PRIVAČIŲ ASMENŲ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ PROGRAMĄ TAM TIKRUS KRITERIJUS ATITINKANTIEMS HOLOKAUSTĄ IŠGYVENUSIEMS ASMENIMS IR JŲ ĮPĖDINIAMS

„Geros valios fondas“ išmokės simbolinę vienkartinę išmoką tam tikrus kriterijus atitinkantiems Lietuvos žydams ir jų įpėdiniams – numatoma, kad pareiškėjams, kurių prašymai bus priimti, bus išmokėta iš viso 5–10 mln. eurų.

2023 m. vasario 10 d. „Geros valios fondas“ (GVF) paskelbė, kad Holokaustą Lietuvoje išgyvenę asmenys ar jų įpėdiniai dabar gali teikti prašymus gauti Kompensaciją už privačių asmenų nekilnojamąjį turtą pagal Lietuvoje įgyvendinamą programą. Terminas prašymams pateikti – 2023 m. gruodžio 31 d.

Ši programa įgyvendinama pagal teisės aktą (Įstatymas Nr. XI-1470 su pakeitimais), kurį lapkritį pateikė Lietuvos Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, o 2022 m. gruodžio 29 d. pasirašė Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo įstatymu siekiama įvykdyti teisingumą Holokaustą išgyvenusių asmenų ir jų šeimų, kuriems Lietuvoje pirmiau galiojusių teisės aktų dėl turto grąžinimo nuostatos nebuvo taikomos.

„Šia simbolinių išmokų programa bus siekiama pagerbti palikimą tų žmonių, kurių gyvenimas visiems laikams pakito po įvykdytos precedento neturinčios žydų tautos atstovų turto vagystės Holokausto ir totalitarinių režimų okupacijos Lietuvoje metais. Sveikinu Lietuvą priėmus šį prasmingą įstatymą, kuris žymi svarbų mūsų kelionės siekiant įvykdyti teisingumą tiek daug praradusių asmenų atžvilgiu etapą“, – kalbėjo rabinas Andrew Bakeris, vienas iš „Geros valios fondo“ pirmininkų ir Amerikos žydų komiteto tarptautinių žydų reikalų direktorius.

„Mūsų moralinė pareiga toliau padėti senyvo amžiaus Holokaustą išgyvenusiems asmenims Lietuvoje ir pagal naująją programą mokėti kompensaciją tiems, kurių turtas buvo neteisėtai nusavintas. Raginame visus, manančius, kad atitinka šios programos dalyviams nustatytus kriterijus, pateikti prašymą. Be jokios abejonės Geros valios fondas sieks operatyviai užtikrinti, kad Holokaustą išgyvenusiųjų ir jų šeimų atžvilgiu būtų įvykdytas toks teisingumas, kokio jie nusipelnė“, – sakė viena iš Geros valios fondo pirmininkų ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Nuo 1991 m. Lietuvos Respublika priėmė keletą įstatymų, kuriais buvo sprendžiamas totalitarinių režimų okupacijos metu nacionalizuotas ar kitokiais būdais neteisėtai nusavintas privačių asmenų nekilnojamasis turtas. Pagal šiuos įstatymus, programoje dalyvauti galėjo tik esami Lietuvos piliečiai, todėl dauguma Lietuvoje nebegyvenančių Holokaustą įšgyvenusių asmenų ir jų šeimų tokios galimybės neturėjo. Reaguodama į tokią situaciją, Lietuvos Respublika neseniai priėmė įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimus, kad bent kiek sumažintų tą istorinį neteisingumą, kurį Holokausto aukos patyrė dėl pernelyg didelius reikalavimus nustatančių, sudėtingų ir nuolat keičiamų pilietybės įstatymų.

Pagal naująjį įstatymą, Lietuvos vyriausybė įsipareigojo sumokėti vienkartinę simbolinę išmoką tam tikrus kriterijus atitinkantiems Lietuvos žydams ar jų įpėdiniams, neturėjusiems teisinės galimybės susigrąžinti savo turtines teises pagal Lietuvoje pirmiau galiojusius teisės aktus dėl to, kad atitinkamu laikotarpiu jie nebebuvo šalies piliečiai. GVF buvo paskirtas fondo administratoriumi ir kriterijus atitinkantiems pareiškėjams privalės išmokėti nuo 5 iki 10 mln. eurų. Tiksli kiekvienam asmeniui išmokėtina suma bus apskaičiuota nustačius galutinį reikalavimus atitinkančių pareiškėjų skaičių.

Paraiškas pagal šią programą teikti gali toliau nurodyti asmenys

 • Turto savininkai, t. y.
  • žydų kilmės asmenys, kurie Lietuvoje gyveno iki 1945 m. gegužės 8 d., ir
  • turėjo turto, kuris buvo nacionalizuotas arba neteisėtai nusavintas totalitarinių režimų okupacijos laikotarpiu nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 10 d. ir
  • neturėjo teisinės galimybės susigrąžinti nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kadangi laikotarpiu nuo 1991 m. birželio 18 d. ir 2001 m. gruodžio 31 d. jie nebuvo Lietuvos Respublikos piliečiai.
 • Turto savininkų įpėdiniai
  • Nesant gyvam turto savininkui, prašymą pateikti gali turto savininko sutuoktinis (sutuoktinė), tėvai (įtėviai) arba vaikai (įvaikiai), o jiems mirus – turto savininko vaikaičiai arba vaikaičių sutuoktiniai (sutuoktinės).
  • Prašymus taip pat gali teikti turto savininko testamente nurodyti įpėdiniai, o jiems mirus – jų sutuoktiniai (sutuoktinės), tėvai (įtėviai) arba vaikai (įvaikiai), vaikaičiai arba vaikaičių sutuoktiniai (sutuoktinės).

Simbolinė kompensacija gali būti mokama už tokį nekilnojamąjį turtą:

 1. Ūkinės–komercinės paskirties statinius.
 2. Gyvenamuosius namus su priklausiniais.
 3. Butus su priklausiniais.

Simbolinė kompensacija už žemės sklypus negali būti mokama.

Prašymo forma talpinama internete https://gvf.lt/en/payments/. Be to, GVF išsiųs prašymų formas kriterijus galimai atitinkantiems išgyvenusiems asmenims.

Terminas prašymams pateikti – 2023 m. gruodžio 31 d. Po 2023 m. gruodžio 31 d. GVF gauti prašymai nebus nagrinėjami ir išmokos nebus mokamos.

Lėšos kriterijus atitinkantiems pareiškėjams bus išmokamos iki 2025 m. liepos 1 d.

Be 5–10 mln. eurų kompensacijų už privačių asmenų nekilnojamąjį turtą, kurios bus išmokamos pagal programą, likusi naujajame įstatyme numatytos 37 mln. eurų simbolinės kompensacijos dalis bus skirta mokėti kasmetines išmokas Geros valios fondui ateinančius septynerius metus – tokiu būdu Lietuvos vyriausybė pripažįsta, kad egzistuoja paveldėtojų neturintis žydų turtas, apie kurį kalbama 2009 m. Terezino deklaracijoje. Tai turės reikšmingos įtakos stiprinant ir remiant žydų bendruomenių gyvenimą Lietuvoje ir sprendžiant vyresniojo amžiaus asmenų gerovės klausimus, net jeigu kalbame vos apie nedidelę dalį iki karo buvusio žydų turto vertės. Šiuo būdu Lietuva taip pat išsiskiria iš kitų regiono šalių, kurios dar nesiėmė jokių priemonių paveldėtojų neturinčio turto atžvilgiu.

 

Daugiau informacijos:

„Geros valios fondo“ valdybos pirmininkai:

Adv. Faina Kukliansky

fainakukliansky@gvf.lt

Rabinas Andrew Bakeris

bakera@ajc.org