Parodos ir kūrybos albumo „Raimondas Savickas: metafizinė tikrovės interpretacija” pristatymas

posted in: Naujienos | 0

Įvykio rengėjas ir vieta:

Gariūnų verslo ir kultūros parkas

Konferencijų centras, Gariūnų g. 70, Vilnius

Viešas renginys

Data: 2024 03 21

Laikas: 17.00 val.

Renginį ves dr. Žilvinė Gaižutytė, dalyvaus knygos sudarytojas akad. Antanas Andrijauskas, menininkas Raimondas Savickas.
Po pristatymo vyks smuikininkų Maya Levy ir Hrachya Avanesyan koncertas

„Raimondas Savickas (g. 1955) − labai savita dabartinės Lietuvos dailės asmenybė, jo kūryboje susipina lietuviškoji ir emocionali dramatiška litvakų dailės tradicija. Dailininko kūryba pastaruoju metu susilaukia vis daugiau visuomenės dėmesio. Jis yra neatsitiktinis, kadangi jo tapyboje ryškėja stilistiniai bruožai, kurie liudija brandaus meistro su kupina metafizinės poetikos meninių vaizdinių sistema įsitvirtinimą mūsų tapybos padangėje. Tai − individualistas, kurio kūriniuose tikrovė susipina su vaizduotės polėkiais ir iš civilizacijos istorijos, knyginės kultūros, vaikystės vizijų bei turtingos žmonijos meno istorijos sukurtais vaizdiniais. Žvelgiant į naujausius dailininko aliejaus ir pastelės technikomis sukurtus kūrinius, regimos esminės slinktys tapymo technikos, kolorito ir plastinės formos srityse. Jos tiesiogiai siejasi su stiprėjančia apibendrinimo ir simbolinio mąstymo galia, išaugusia profesine meistryste bei originalaus vientiso, daugybės metaforų prisodrinto, tapybinio stiliaus tapsmu. Paveikslai išsiskiria nepriekaištinga spalvine ir koloritine kultūra, potėpiai klojami kruopščia sezaniška maniera, drobėse besiskleidžiantys subtilūs spalvų santykiai papildomi jautriomis faktūromis. Čia vyrauja keli pagrindiniai dailininko paveikslų erdvinę struktūrą organizuojantys, nuolatos pasikartojantys stiliuotų žmonių figūrų gestai ir kiti sudėtiniai teminių kompozicijų formalūs elementai…” – apie dailininką rašo akad. Antanas Andrijauskas knygoje „Raimondas Savickas: metafizinė tikrovės interpretacija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023, p. 6

 

Raimondas Savickas

Svetainė: https://www.savickogalerija.lt/raimondas-savickas.html

Padėka: Lietuvos kultūros tyrimų institutui, Gariūnų verslo ir kultūros parkui, Gintarei Zakarauskaitei, Gintarei ir Petrui Auštrevičiams, Violetai ir Kęstučiui Vilučiams.