AKTUALI PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

VšĮ Geros valios fondas kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus. Paraiškos bus priimamos iki 2023 m. spalio 4 d. Teikiant paraiškas prašome vadovautis žemiau pridedamomis Geros valios fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Atkreiptinas dėmesys, kad projekto pareiškėjas, gavęs dalinį finansavimą ir pasirašęs su VšĮ Geros valios fondu projekto dalinio finansavimo sutartį, turės atsiskaityti Geros valios fondui už visas projekto išlaidų sąmatoje (Taisyklių 1 priedas) numatytas išlaidas t.y. ne tik už Geros valios fondo skirtą finansavimą. Taip pat, atsiskaitant kas ketvirtį už įgyvendinamą projektą, projekto pareiškėjas turės pateikti Geros valios fondui visus išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz.: sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai ir kiti finansiniai dokumentai).

Dokumentų formos:

Priedai:

Į rūpimus klausimus atsakys ir pakonsultuos:

Projektų vadovė Natalija Koriapina, el.paštas: natalija@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59 ir Projektų vadovas Rolandas Černiauskas, el. paštas: rolandas@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59.


2022 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2021 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2020 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2019 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2018 m. ANTRO KVIETIMO PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2018 m. PIRMO KVIETIMO PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2017 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2016 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šią nuorodą.


2015 m. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šia nuorodą.


2014 m. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šia nuorodą.


2013 m. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šia nuorodą.


PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, ATSISKAITYMAS


AKTUALUS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS
Norėdami susipažinti,  spauskite šią nuorodą.


IKI 2018 M. LAPKRIČIO 27 D. PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS
Norėdami susipažinti,  spauskite šią nuorodą.


AKTUALUS GEROS VALIOS KOMPENSACIJOS UŽ ŽYDŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VEIKLOS STEBĖSENOS, VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ TIKRINIMO IR TVIRTINIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAS

Projektų stebėsenos aprašas

Projektų suvestinė lentelė


IKI 2019 M. SPALIO 31 D. GEROS VALIOS KOMPENSACIJOS UŽ ŽYDŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VEIKLOS STEBĖSENOS, VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ TIKRINIMO IR TVIRTINIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAS

Norėdami susipažinti spauskite šią nuorodą.


IKI 2018 M. SPALIO 31 D. GEROS VALIOS KOMPENSACIJOS UŽ ŽYDŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VEIKLOS STEBĖSENOS, VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ TIKRINIMO IR TVIRTINIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAI

Norėdami susipažinti spauskite šią nuorodą.