Group of Multiethnic Busy People Working in an Office

 

AKTUALI PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

2016 m. PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

2017-03-09 Vienintelio dalininko sprendimu Nr. 3/2017-03-09 Taisyklių 56 punktas buvo panaikintas.

2017-03-09 Vienintelio dalininko sprendimu Nr. 2/2017-03-09 Taisyklių 79 punktas buvo išdėstytas nauja redakcija, suvienodinant projekto įgyvendinimo laikotarpio formuluotes:

79. Projekto įgyvendinimo trukmė – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis, per kurį turi būti įgyvendintos visos projekto veiklos.

2017-03-09 Vienintelio dalininko sprendimu Nr. 1/2017-03-09 Taisyklių 23.1. punktas buvo išdėstytas nauja redakcija, suvienodinant lietuviškas ir angliškas taisykles:

23. Projektų paraiškos teikiamos:

23.1., 23.2. iki 2017 m. kovo 17 d.;

2017-02-14 Vienintelio dalininko sprendimu Nr. 1/2017-02-14 Taisyklių 20.1. punktas buvo išdėstytas nauja redakcija, suvienodinant 20.1. ir 20.2. punktuose nustatytų normų apskaičiavimo principus:

20. Išlaidų kategorijoms nustatytos šios maksimalios ribos:

20.1.Projekto tikslams pasiekti būtinų administravimo išlaidų (pavyzdžiui, projekto vadovo ir administracinio personalo, kuris vykdo projekto administravimo funkcijas, darbo užmokesčio, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių, susijusių su projekto administravimo funkcijomis) (toliau – administravimo išlaidos) dydis sąmatoje prie sutarties negali būti didesnis nei 30 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Administravimo išlaidų dydis viešojo sektoriaus subjektams ir pelno siekiantiems juridiniams asmenims negali būti didesnis nei 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.

Dokumentų formos:

Priedai:

Į rūpimus klausimus atsakys ir pakonsultuos:
Projektų vadovas Rolandas Černiauskas, el.paštas: rolandas@gvf.lt, tel.: +370 5 261 12 59

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus teikiant paraiškas projektų finansavimui – spausti ČIA.


2015 m. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šia nuorodą.


2014 m. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šia nuorodą.


2013 m. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu, spauskite šia nuorodą.


PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

Norėdami susipažinti su šiuo dokumentu,  spauskite šią nuorodą.


PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, ATSISKAITYMAS

Kviečiame susipažinti su projektų, finansuojamų Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą lėšomis, veiklos stebėsenos, veiklos ir finansinių ataskaitų tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų aprašu – spauskite šią nuorodą bei pranešimo dėl projekto ketvirčio ataskaitų patvirtinimo forma – spauskite šią nuorodą.